Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane laboratorium:

Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających

; 55-140 Żmigród

Kontakt::

Telefon: 71 385-38-80 wew.:

71 385-38-82 wew.:

Komórka:

Fax: 71 385-38-02

Email: ibdim-tw@wr.onet.pl

www: www.ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1106AB 1106

Dziedziny badań:

  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane