Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

Kontakt:

Telefon: 58 765-55-30 wew.: brak

Komórka: 601-561-144

Fax: 58 699-65-32

Email: laboratorium.badawcze@radmor.com.pl

www: laboratorium.radmor.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1132AB 1132

Dziedziny badań:

  • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
  • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
  • Wyposażenie wojskowe, materiały wybuchowe, amunicja