Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

RADMOR S.A.

ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Hutnicza 3; 81-212 Gdynia

Kontakt::

Telefon: 58 765-55-30 wew.: brak

Komórka: 601-561-144

Fax: 58 699-65-32

Email: laboratorium.badawcze@radmor.com.pl

www: laboratorium.radmor.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1132AB 1132

Dziedziny badań:

 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyposażenie wojskowe
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne