Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

ul. Sarni Stok 93; 43-300 Bielsko-Biała

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

ul. Sarni Stok 93; 43-300 Bielsko-Biała

Kontakt:

telefon: 33 813-05-39

33 813-05-47

tel. komórkowy:

fax:

email: bosmal@bosmal.com.pl

strona internetowa: www.bosmal.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 128AB 128

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Szkło i ceramika
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Środki ochrony osobistej
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Tekstylia i skóra
 • Pojazdy
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Farby i lakiery
 • Materiały smarne
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne