Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych

ul. Chorzowska 28; 25-852 Kielce

Kontakt::

Telefon: 41 342-67-68 wew.:

Komórka:

Fax: 41 342-67-68

Email: ibdim@ibdim.edu.pl

www: www.ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1562AB 1562

Dziedziny badań:

  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
  • Wyroby i materiały konstrukcyjne