Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski

ul. ks. bp. Bernarda Bogedaina 3; 50-514 Wrocław

Dane laboratorium:

ENVILAB-EKO Norbert Dąbrowski

ul. ks. bp. Bernarda Bogedaina 3; 50-514 Wrocław

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 502-156-255

fax:

email: dominika.mazur@envilab-eko.com.pl

strona internetowa: www.envilab-eko.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 1642AB 1642

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy