Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Ogrodnictwa

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3; 96-100 Skierniewice

Dane laboratorium:

Laboratorium Badania Jakości Produktów Ogrodniczych

ul. Pomologiczna 18; 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Telefon: 46 834-53-24 wew.: brak

46 834-54-27 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 46 833-32-28

Email: brak

www: www.inhort.pl/laboratoria/laboratoria-akredytowane

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1688AB 1688

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność