Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Sp. z o.o.

ul. Kombatantów 4; 15-110 Białystok

Dane laboratorium:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

ul. Gen. Wł. Andersa 40F; 15-113 Białystok

Kontakt:

telefon: 85 714-99-00

85 --

tel. komórkowy: --

fax: 85 652-23-12

email: zuok.bialystok@lech.net.pl

strona internetowa: www.lech.net.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 1785AB 1785

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Osady, odpady