Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

ul. Zakopiańska 73; 30-418 Kraków

Dane laboratorium:

Dział Laboratoriów

ul. Zakopiańska 73; 30-418 Kraków

Kontakt:

telefon: 12 261-83-24

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: kit.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 197AB 197

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania nieniszczące (L)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Szkło i ceramika
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Zabawki
 • Pojazdy
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny
 • Wyroby i wyposażenie elektroniczne