Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Dane laboratorium:

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 459-20-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 459-20-01

Email: biuro@pgi.gov.pl

www: www.pgi.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 283AB 283

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Woda
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady