Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Dane laboratorium:

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4; 00-975 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 459-20-00

tel. komórkowy:

fax: 22 459-20-01

email: biuro@pgi.gov.pl

strona internetowa: www.pgi.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 283AB 283

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Woda
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady