Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czartoryskich 8; 24-100 Puławy

Dane laboratorium:

Główne Laboratorium Analiz Chemicznych

ul. Krańcowa 8; 24-100 Puławy

Kontakt:

Telefon: 81 478-68-50 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: glach@iung.pulawy.pl

www: www.glach.iung.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 339AB 339

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki