Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Intertek Poland Sp. z o.o.

ul. Cyprysowa 23 b; 02-265 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze

Helenów 6A; 09-500 Gostynin

Kontakt:

Telefon: 24 235-71-81 wew.: brak

24 235-01-56 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 24 235-93-41

Email: laboratorium.polska@intertek.com

www: www.intertek.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 381AB 381

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność