Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Toruńskie Wodociągi Sp z o.o.

ul. Rybaki 31/35; 87-100 Toruń

Dane laboratorium:

Toruńskie Wodociągi Sp z o.o.

ul. Rybaki 31/35; 87-100 Toruń

Kontakt:

Telefon: 56 658-65-89 wew.: brak

Komórka: 882-174-202

Fax: 56 658-65-68

Email: mruminska@wodociagi.torun.com.pl

www: www.wodociagi.torun.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 386AB 386

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność