Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane laboratorium:

Pracownia Materiałów Asfaltowych

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 390-04-05

tel. komórkowy:

fax: 22 814-50-28

email: ibdim@ibdim.edu.pl

strona internetowa: ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 422AB 422

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne (C)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane