Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane laboratorium:

Pracownia Nawierzchni Asfaltowych

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 3900402 wew.:

22 6516157 wew.:

Komórka:

Fax: 22 8145028

Email:

www: ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 423AB 423

Dziedziny badań:

  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Wyroby, materiały, obiekty budowlane