Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane laboratorium:

Pracownia Oznakowania Dróg

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 390-04-07 wew.:

Komórka:

Fax: 22 814-50-28

Email: pskierczynski@ibdim.edu.pl

www: www.ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 424AB 424

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy