Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Dane laboratorium:

Zakład Oznakowania Dróg

ul. Instytutowa 1; 03-302 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 390-04-07

tel. komórkowy:

fax: 22 814-50-28

email: pskierczynski@ibdim.edu.pl

strona internetowa: www.ibdim.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 424AB 424

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Farby i lakiery