Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Stosowanych

ul. Pszczyńska 37; 44-101 Gliwice

Kontakt:

telefon: 32 237-48-19

tel. komórkowy:

fax: 32 231-08-43

email: info@komag.eu

strona internetowa: www.komag.eu

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 665AB 665

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Pojazdy
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Materiały wybuchowe i amunicja
 • Wyroby i wyposażenie telekomunikacyjne