Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

ul. Ewarysta Estkowskiego 6; 61-755 Poznań

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych

ul. Warszawska 181; 61-055 Poznań

Kontakt:

telefon: 61 604-14-57

tel. komórkowy:

fax: 61 653-40-02

email: laboratorium_btl@pit.lukasiewicz.gov.pl

strona internetowa: pit.lukasiewicz.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 744AB 744

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Pojazdy
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)