Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ZEC DIAGPOM Sp. z o.o.

ul. Łowiecka 24; 50-220 Wrocław

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Łowiecka 24; 50-220 Wrocław

Kontakt::

Telefon: 71 323-82-54 wew.:

71 323-82-56 wew.:

Komórka:

Fax: 71 323-89-62

Email: biuro@diagpom.pl

www: www.diagpom.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 782AB 782

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Ścieki
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Urządzenia ochrony powietrza
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)