Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. E.Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych

ul. Radzikowskiego 152; 31-342 Kraków

Kontakt::

Telefon: 12 662-83-32 wew.:

Komórka:

Fax: 12 662-84-58

Email: krzysztof.kozak@ifj.edu.pl

www: radon.ifj.edu.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 788AB 788

Dziedziny badań:

 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady