Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna

Plac Starynkiewicza 5; 02-015 Warszawa

Dane laboratorium:

Pion Laboratoriów

ul. Koszykowa 81; 02-012 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 445-58-00

tel. komórkowy:

fax: 22 445-58-05

email: i.lukaszuk@mpwik.com.pl

strona internetowa: www.mpwik.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 811AB 811

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Osady, odpady