Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

Dane laboratorium:

Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz

ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok

Kontakt:

Telefon: 85 678-54-72 wew.: brak

85 678-54-70 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 85 675-34-19

Email: biuro@ior.bialystok.pl

www: www.ior.bialystok.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 839AB 839

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)

Obiekty:

  • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
  • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność