Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

Dane laboratorium:

Terenowa Stacja Doświadczalna Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz

ul. Chełmońskiego 22; 15-195 Białystok

Kontakt:

telefon: 85 678-54-72

85 678-54-70

tel. komórkowy:

fax: 85 675-34-19

email: biuro@ior.bialystok.pl

strona internetowa: www.ior.bialystok.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 839AB 839

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne (C)

Obiekty:

  • Produkty rolne
  • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
  • Powietrze
  • Żywność