Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Instytut Energetyki

ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Aparatury Pomiarowej

ul. Augustówka 36; 02-981 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 345-14-40 wew.: brak

22 345-14-38 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 345-14-44

Email: lap@ien.com.pl

www: www.ien.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 013AP 013

Dziedziny wzorcowań:

 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • moc (DC, AC)
 • elektryczna symulacja wielkości fizycznych
 • temperatura punktu rosy
 • wilgotność względna
 • ciśnienie
 • termometria elektryczna
 • termometria nieelektryczna
 • termometria radiacyjna

Wzorcowane obiekty:

 • boczniki
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • czujniki termoelektryczne z metali nieszlachetnych
 • czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych
 • czujniki termometrów rezystancyjnych
 • higrometry
 • kalibratory
 • kalibratory rezystancji
 • kalibratory temperatury
 • kamery termowizyjne
 • komory do sterylizacji parowej (np. autoklawy)
 • komory klimatyczne
 • komory termostatyczne
 • mierniki cęgowe
 • mierniki mocy czynnej analogowe jednofazowe
 • mierniki mocy czynnej cyfrowe jednofazowe
 • mierniki napięcia analogowe
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki prądu analogowe
 • mierniki prądu cyfrowe
 • mierniki rezystancji analogowe
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • multimetry
 • piece
 • pirometry
 • przetworniki
 • przetworniki ciśnienia
 • przetworniki temperatury
 • przetworniki temperatury (zawierające czujniki temperatury)
 • psychrometry
 • rejestratory temperatury
 • rezystory regulowane
 • rezystory stałe
 • symulatory temperatury
 • termohigrometry
 • termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • termometry elektryczne (z rejestracją temperatury)
 • termometry szklane cieczowe
 • termometry wskazówkowe
 • termostaty cieczowe
 • wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory temperatury)
 • zasilacze