Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o. o.

ul. Elektryczna 13; 15-950 Białystok

Dane laboratorium:

Laboratorium Wzorcujące

ul. Elektryczna 13; 15-950 Białystok

Kontakt::

Telefon: 85 732-95-59 wew.:

Komórka:

Fax: 85 732-20-07

Email: esp@esp.net.pl

www: www.esp.net.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AP 090AP 090

Dziedziny wzorcowań:

 • napięcie, prąd (DC)
 • napięcie, prąd (AC)
 • rezystancja (DC)
 • rezystancja (AC)
 • impedancja
 • energia
 • wysokie napięcie i prąd
 • czas (przedział czasu)
 • moment siły

Wzorcowane obiekty:

 • analizatory parametrów sieci
 • kilowoltomierze
 • klucze dynamometryczne
 • liczniki energii elektrycznej biernej prądu przemiennego
 • liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
 • liczniki energii elektrycznej prądu stałego
 • mierniki napięcia
 • mierniki napięcia cyfrowe
 • mierniki parametrów sieci
 • mierniki parametrów sieci energetycznych
 • mierniki rezystancji cyfrowe
 • multimetry
 • próbniki przebicia
 • wkrętarki dynamometryczne
 • źródła napięcia