Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria wzorcujące

Dane organizacji:

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Dane laboratorium:

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 572-21-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 822-72-09

Email: udt@udt.gov.pl

www: www.udt.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AP 136AP 136

Dziedziny wzorcowań:

  • długość
  • ciśnienie

Wzorcowane obiekty:

  • ciśnieniomierze elektroniczne
  • ciśnieniomierze sprężynowe
  • suwmiarki
  • tachometry