Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy EMAS

Dane organizacji:

ISOCERT Sp. z o.o.

ul. Rysia 1a; 53-656 Wrocław

Dane weryfikatora:

ISOCERT Sp. z o.o.

ul. Rysia 1a; 53-656 Wrocław

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 505-499-767

fax:

email: biuro@isocert.pl

strona internetowa: www.isocert.org.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-V-0017PL-V-0017

Zakres skrócony:

Weryfikacja i walidacja EMAS - rozporządzenie (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. / EMAS verification and validation - regulation (WE) No 1221/2009 of 25 November 2009; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi / Entrepreneur Audit - Act of 13 June 2013 management of packaging and packaging waste; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / Entrepreneur Audit - Act of 11 September 2015 management of waste electrical and electronic equipment;