Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy EMAS

Dane organizacji:

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa

Dane weryfikatora:

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Derdowskiego 7; 81-369 Gdynia

Kontakt:

telefon: 58 661-07-00

tel. komórkowy:

fax: 58 661-07-07

email: sgs.poland@sgs.com

strona internetowa: www.sgs.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-V-0018PL-V-0018

Zakres skrócony:

Weryfikacja i walidacja EMAS - rozporządzenie (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. / EMAS verification and validation - regulation (WE) No 1221/2009 of 25 November 2009; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi / Entrepreneur Audit - Act of 13 June 2013 management of packaging and packaging waste; Audyt przedsiębiorców - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / Entrepreneur Audit - Act of 11 September 2015 management of waste electrical and electronic equipment;