Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy GHG

Dane organizacji:

BSI GROUP POLSKA Sp. z o.o.

al. Solidarności 171; 00-877 Warszawa

Dane weryfikatora:

BSI GROUP POLSKA Sp. z o.o.

al. Solidarności 171; 00-877 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 330-61-80

tel. komórkowy:

fax: 22 390-44-70

email: infopoland@bsigroup.com

strona internetowa: www.bsigroup.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-VG-0008PL-VG-0008

Zakres skrócony:

weryfikator prowadzący działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych; weryfikacja danych / Data verification: do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE / for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation; do celów realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych / for the purpose of implementing the Law of 19 July 2019 on the compensation system for energy-intensive sectors and subsectors; do celów realizacji rozporządzenia (UE) 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. / for the purpose of Regulation (EU) 517/2014 of 16 April 2014 implementation;

Rodzaj środków administracyjnych Data wejścia w życie decyzji Data obowiązywania
Ograniczenie na wniosek jednostki o zakres działania: Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie albo przez podobne procesy 14.12.2016 r. -