Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy GHG

Dane organizacji:

BSI GROUP POLSKA Sp. z o.o.

al. Solidarności 171; 00-877 Warszawa

Dane weryfikatora:

BSI GROUP POLSKA Sp. z o.o.

al. Solidarności 171; 00-877 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 330-61-80 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 390-44-70

Email: infopoland@bsigroup.com

www: www.bsigroup.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-VG-0008PL-VG-0008

Zakres skrócony:

weryfikator prowadzący działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych; weryfikacja danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
verifier performing activities in the field of green house gas emissions; Data verification for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation;

Rodzaj środków administracyjnych Data wejścia w życie decyzji Data obowiązywania
Ograniczenie na wniosek jednostki o zakres działania: Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie albo przez podobne procesy 14.12.2016 r. -