Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy GHG

Dane organizacji:

GHG Professional Sp. z o.o.

ul. Kręta 76A; 45-441 Opole

Dane weryfikatora:

GHG Professional Sp. z o.o.

ul. Kręta 76A; 45-441 Opole

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 783-497-583

fax:

email: biuro@ghg-professional.pl

strona internetowa: www.ghg-professional.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-VG-0009PL-VG-0009

Zakres skrócony:

weryfikator prowadzący działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych; weryfikacja danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE; weryfikacja danych do celów realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
verifier performing activities in the field of green house gas emissions; Data verification for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation; for the purpose of implementing the Law of 19 July 2019 on the compensation system for energy-intensive sectors and subsectors;

Rodzaj środków administracyjnych Data wejścia w życie decyzji Data obowiązywania
Ograniczenie na wniosek jednostki o zakres działania: Produkcja wtórnego aluminium 10.10.2017 r. -