Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy GHG

Dane organizacji:

TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa

Dane weryfikatora:

Centrum Certyfikacji TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Działkowa 8; 41-506 Chorzów

Kontakt:

telefon: 32 348-00-22

tel. komórkowy:

fax: 32 348-90-37

email: jcw@tuvsud.com

strona internetowa: www.tuvsud.com.pl-pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-VG-0012PL-VG-0012

Zakres skrócony:

weryfikator prowadzący działania w obszarze emisji gazów cieplarnianych; weryfikacja danych do celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE; do celów realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
verifier performing activities in the field of green house gas emissions; Data verification for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation; for the purpose of implementing the Law of 19 July 2019 on the compensation system for energy-intensive sectors and subsectors;

Rodzaj środków administracyjnych Data wejścia w życie decyzji Data obowiązywania
Ograniczenie na wniosek jednostki o zakres działania: Produkcja pierwotnego aluminium (emisje CO2 i PFC) 09.03.2015 r. -
Ograniczenie na wniosek jednostki o zakres działania:
2 - Rafinowanie olejów mineralnych;
8 - Produkcja sadzy;
8 - Produkcja amoniaku;
8 - Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie albo przez podobne procesy;
8 - Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy poprzez reformowanie lub częściowe utlenianie;
8 - Produkcja węglanu sodowego (Na2CO3) oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3);
9 - Produkcja kwasu azotowego (emisje CO2 i N2O);
9 - Produkcja kwasu adypinowego (emisje CO2 i N2O);
9 - Produkcja glioksalu i kwasu glioksalowego (emisje CO2 i N2O);
9 - Produkcja kaprolaktamu;
01.03.2019 r. -