Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Weryfikatorzy GHG

Dane organizacji:

TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa

Dane weryfikatora:

Biuro w Chorzowie

Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38; 41-506 Chorzów

Kontakt:

Telefon: 32 348-00-22 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 348-90-37

Email: jcw@tuv-sud.pl

www: www.tuv-sud.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  PL-VG-0012PL-VG-0012

Zakres skrócony:

weryfikator rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych;Weryfikacja danych dla celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
verifier for annual reports on green house gas emissions;Data verification for the purpose of Directive 2003/87/EC implementation;

Środki administracyjne:
Rodzaj środków administracyjnych Data wejścia w życie decyzji Data obowiązywania
Ograniczenie na wniosek jednostki o zakres działania: Produkcja pierwotnego aluminium (emisje CO2 i PFC) 09.03.2015 r. -