Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Badania biegłości

Informacje ogólne

Wymagania PCA dotyczące uczestnictwa laboratoriów w PT/ILC zostały przedstawione w dokumencie DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości.

 

Wymagania dotyczące sprawozdań z uczestnictwa w PT/ILC:

  • Laboratoria są zobowiązane do przekazywania sprawozdań z uczestnictwa w PT/ILC zgodnie z wymaganiami podanymi w DA-05.
  • W wypadku nie uczestniczenia w PT/ILC laboratorium jest zobowiązane określić i stosować alternatywne metody zapewnienia jakości wyników i potwierdzania swojej biegłości.
  • W trakcie każdej oceny na miejscu auditorzy będą oceniać realizację wymagań DA-05 w laboratorium.
  • Szczególnie laboratorium musi wyjaśnić brak uczestnictwa w PT/ILC w wypadku dostępności odpowiednich dla jego działalności programów.
Aktualizacja: 19.03.2018 10:17