Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

IAF

Wersje oryginalne dokumentów IAF dostępne są na stronie: www.iaf.nu

Niżej wymienione dokumenty zostały przetłumaczone na język polski i wprowadzone do dokumentów PCA.

Dokumenty obowiązkowe (seria MD)

 • IAF MD 1:2023 IAF MD 1:2023
  IAF MD 1:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych
 • IAF MD 2:2023 IAF MD 2:2023
  IAF MD 2:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przenoszenia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania
 • IAF MD 4:2023 IAF MD 4:2023
  IAF MD 4:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) do celów prowadzenia auditów/ocen
 • IAF MD 5:2023 IAF MD 5:2023
  IAF MD 5:2023
  Ustalanie czasu auditu systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • IAF MD 6:2023 IAF MD 6:2023
  IAF MD 6:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2020
 • IAF MD 9:2023 IAF MD 9:2023
  IAF MD 9:2023
  Stosowanie normy ISO/IEC 17021-1 w obszarze systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485)
 • IAF MD 11:2023 IAF MD 11:2023
  IAF MD 11:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO/IEC 17021-1 w auditach integrowanych systemów zarządzania
 • IAF MD 12:2023 IAF MD 12:2023
  IAF MD 12:2023
  Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach
 • IAF MD 22:2023 IAF MD 22:2023
  IAF MD 22:2023
  Stosowanie normy ISO/IEC 17021-1 w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP)
 • IAF MD 23:2023 IAF MD 23:2023
  IAF MD 23:2023
  Nadzór nad podmiotami działającymi w imieniu akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania
 • IAF MD 24:2023 IAF MD 24:2023
  IAF MD 24:2023
  Wymagania dotyczące przejścia na ISO 50003:2021
 • IAF MD 26:2023 IAF MD 26:2023
  IAF MD 26:2023
  Wymagania dotyczące przejścia na ISO/IEC 27001:2022
 • IAF MD 27:2023 IAF MD 27:2023
  IAF MD 27:2023
  Wymagania dotyczące przejścia na ISO 22003-1:2022
 • IAF MD 28:2023 IAF MD 28:2023
  IAF MD 28:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania
 • IAF MD 29:2024 IAF MD 29:2024
  IAF MD 29:2024
  Wymagania dotyczące przejścia na ISO/IEC 27006-1:2024

Dokumenty wspólne IAF i ILAC (seria A)

 • IAF/ILAC-A5:11/2013 IAF/ILAC-A5:11/2013
  IAF/ILAC-A5:11/2013
  Porozumienia wielostronne o wzajemnym uznawaniu IAF/ILAC (porozumienia): Zastosowanie ISO/IEC 17011:2004

Dokumenty dot. IAF MLA (seria ML)

Komunikaty IAF

Dokumenty APG i AAPG

Dla rozszerzenia wiedzy w obszarze auditowania można korzystać z materiałów udostępnionych na stronach APG oraz AAPG:

 • ISO 9001 Auditing Practices Group (APG) jest nieformalną grupą ekspertów, auditorów oraz praktyków w zakresie systemu zarządzania jakością (QMS - Quality Management System) stworzoną przez International Accreditation Forum (IAF) oraz Komitet Techniczny ISO nr 176 (Quality Management and Quality Assurance ISO/TC 176). Grupa ta opracowała szereg dokumentów i prezentacji, które zawierają wytyczne, przykłady i wyjaśnienia odnośnie auditowania w obszarze QMS.

          https://iaf.nu/en/accreditation-and-assessment-practices-iso9001/

 • Accreditation Auditing Practices Group (AAPG) jest nieformalną grupą ekspertów, auditorów oraz praktyków pochodzących z International Accreditation Forum (IAF), Komitetu ISO ds. oceny zgodności (ISO Policy Committee for Conformity Assessment (ISO/CASCO)) i Komitetu Technicznego ISO nr 176 (Quality Management and Quality Assurance ISO/TC 176).  Grupa opracowała liczne dokumenty i prezentacje z zakresu akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

          https://iaf.nu/en/accreditation-and-assessment-practices/

Aktualizacja: 05.06.2024 14:08