Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

IAF

International Accreditation Forum (IAF)

IAF jest międzynarodową organizacją zrzeszającą jednostki akredytujące prowadzące akredytację jednostek certyfikujących systemy zarządzania, jednostek certyfikujących wyroby i usługi, jednostek certyfikujących osoby i inne programy z zakresu oceny zgodności.

Zadaniem IAF jest rozwój światowego programu oceny zgodności, promującego usuwanie technicznych barier w handlu oraz wspieranie handlu, zgodnie z polityką Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization). Jest to możliwe dzięki utworzeniu porozumienia o wzajemnym uznawaniu IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement), opartego na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w IAF jednostki akredytujące, weryfikowanego w ramach wzajemnej oceny tych jednostek.

IAF promuje międzynarodowe uznawanie akredytacji udzielonych przez jednostki akredytujące, będące sygnatariuszami porozumienia IAF MLA. Celem IAF jest opracowanie skutecznego systemu, zgodnie z którym certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki oceniające zgodność w jednej części świata, byłyby akceptowane w każdej innej części świata. W związku z tym, że akredytacja jest coraz częściej wykorzystywana przez rządy krajów oraz przez rynek jako przejrzyste i niezależne narzędzie do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność, rolą IAF jest zapewnienie technicznych podstaw dla międzynarodowego uznawania kompetencji jednostek akredytowanych przez jej członków - w myśl zasady "raz badany lub certyfikowany - wszędzie akceptowany".

Więcej informacji nt. IAF na stronie: www.iaf.nu

Aktualizacja: 23.07.2020 09:56