Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

15 grudnia 2017 r. Lucyna Olborska - Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji i Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar podpisali porozumienie o współpracy.
6 marca 2017 roku dyrektor PCA Lucyna Olborska i dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz, podpisali porozumienie o współpracy.
9 listopada 2016 roku dyrektor PCA Lucyna Olborska i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, podpisali porozumienie w sprawie wykonywania zadań określonych przepisami ustawy z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a tajwańską jednostką akredytującą (Taiwan Accreditation Foundation, TAF).
31 maja 2016 r. Polskie Centrum Akredytacji podpisało porozumienie o współpracy z Ministrem Cyfryzacji
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska oraz Miklós Devecz, dyrektor węgierskiej jednostki akredytującej (National Accreditation Authority - NAH) podpisali 18 maja 2016 r. porozumienie o współpracy pomiędzy PCA i NAH.
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Właścicielem programu oceny zgodności „System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP”.
Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, zawarte 9 listopada 2015 r.
Porozumienie pomiędzy PCA i GIJHARS, w sprawie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi.
17 kwietnia 2015 r., Dyrektor PCA, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji a albańską jednostką akredytującą (The Accreditation Body of Albania - DA).
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniającymi w transporcie kolejowym zostało podpisane w Warszawie, 13 lutego 2015 r., przez Marię Wasiak - Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ignacego Górę - Wiceprezesa
Podpisanie Porozumienia Ministra Gospodarki z Polskim Centrum Akredytacji w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania akredytacji do celów autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność.
1  2  3