Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Kierownictwo

Lucyna Olborska
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

Tadeusz Matras
Kierownik Biura ds. Akredytacji
tel. 22 355 73 34

Ewa Mazur
Główna Księgowa
Kierownik Wydziału Finansowego
tel. 22 355 70 47

Małgorzata Tworek
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Kierownik Wydziału ds. Systemu Zarządzania i Audytu Wewnętrznego
tel. 22 355 70 10

Krzysztof Woźniak
Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób
tel. 22 355 70 25

Beata Czechowicz
Kierownik Działu Akredytacji Badań Chemicznych
tel. 22 355 73 31

Maria Szafran
p.o. Kierownika Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych
tel. 22 355 70 32

Marcin Bekas
p.o. Kierownika Działu Akredytacji Badań Emisji w Środowisku
tel. 22 355 73 04

Hanna Tugi
Kierownik Działu Akredytacji Badań i Certyfikacji Żywności
tel. 22 355 70 19

Katarzyna Wiśniewska
p.o. Kierownika Działu Akredytacji Wzorcowań
tel. 22 355 70 49

Barbara Zengel
Kierownik Działu Akredytacji Weryfikacji i Certyfikacji Systemów Zarządzania
tel. 22 355 73 21

Małgorzata Olczak-Wąsik
Kierownik Wydziału Promocji i Wydawnictw
tel. 22 355 70 11

Dagmara Haba-Kimla
p.o. Kierownika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
tel. 22 355 70 11

Tomasz Żołyniak
Kierownik Wydziału Informatyki
tel. 22 355 70 26

Łukasz Krawczyk
Kierownik Wydziału Administracyjno - Technicznego
tel. 22 355 73 27

Aktualizacja: 05.10.2021 09:34