Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

ILAC

Przedstawiamy tłumaczenia wybranych dokumentów ILAC na język polski. Wersje oryginalne poniższych dokumentów oraz inne dokumenty ILAC dostępne są na stronie: www.ilac.org

Dokumenty zawierające procedury i polityki ILAC

 • ilac_p14_09_2020.pdf ilac_p14_09_2020.pdf
  ILAC-P14:09/2020
  Polityka ILAC dotycząca niepewności pomiaru przy wzorcowaniu
 • ilac_p15_05_2020.pdf ilac_p15_05_2020.pdf
  ILAC-P15:05/2020
  Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych
  Obowiązuje od 2021-01-01

Wytyczne ILAC

 • ILAC-G8:09/2019 ILAC-G8:09/2019
  ILAC-G8:09/2019
  Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności
 • ILAC-G17:01/2021 ILAC-G17:01/2021
  ILAC-G17:01/2021
  Wytyczne ILAC dotyczące niepewności pomiaru w badaniach
 • ILAC-G18:12/2021 ILAC-G18:12/2021
  ILAC-G18:12/2021
  Wytyczne dotyczące opisywania zakresów akredytacji
 • ILAC G24:2022 ILAC G24:2022
  ILAC G24:2022
  Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami wyposażenia pomiarowego
 • ILAC-G27:07/2019 ILAC-G27:07/2019
  ILAC-G27:07/2019
  Wytyczne dotyczące pomiarów wykonywanych jako element procesu inspekcji
 • ILAC-G28:07/2018 ILAC-G28:07/2018
  ILAC-G28:07/2018
  Wytyczne dotyczące formułowania zakresów akredytacji jednostek inspekcyjnych

Zasady stosowania znaku ILAC MRA

Aktualizacja: 12.12.2023 12:55