Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Polityka jakości

WIZJA - kim chcemy być, jakie mamy aspiracje?

Polskie Centrum Akredytacji dąży do prowadzenia działalności akredytacyjnej:

 • w sposób kompetentny, bezstronny, etyczny i wiarygodny;
 • opierając się na wiedzy i doświadczeniu odpowiednio zmotywowanego personelu oraz angażując zewnętrznych ekspertów o specjalistycznej wiedzy;
 • zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami;
 • uwzględniając bieżący kontekst organizacji i oczekiwania stron zainteresowanych.

MISJA - do czego zostaliśmy powołani?

Misją Polskiego Centrum Akredytacji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego kraju poprzez usuwanie barier technicznych w obrocie towarowym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona środowiska i bezpieczeństwo publiczne.

Kluczowym celem funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji jest prowadzenie działalności akredytacyjnej. Jako krajowa jednostka akredytująca dostarczamy wszystkim stronom zainteresowanym zaufania do wyników oceny zgodności uzyskiwanych przez akredytowane podmioty.

PRIORYTETY STRATEGICZNE – w jaki sposób wypełnimy misję?

 1. Zrównoważony rozwój działalności akredytacyjnej oraz harmonizacja usług świadczonych przez akredytowane jednostki oceniające zgodność.
 2. Wspieranie organów administracji publicznej i innych stron zainteresowanych w zapewnieniu efektywnych usług w zakresie oceny zgodności.
 3. Aktywny udział w pracach organizacji międzynarodowych związanych z akredytacją oraz utrzymanie porozumień o wzajemnym uznawaniu (EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA).
 4. Dysponowanie personelem o specjalistycznej wiedzy oraz działanie na rzecz rozwoju ich kompetencji.
 5. Promowanie akredytowanych usług w zakresie oceny zgodności i ich uznawania na bazie porozumień o wzajemnym uznawaniu MLA.
 6. Przejrzystość procedur oraz stałe doskonalenie jakości świadczonych usług.
 7. Poufność wyników ocen i bezpieczeństwo informacji dostarczanych przez oceniane jednostki oceniające zgodność. 

 

Dyrektor
Polskiego Centrum Akredytacji

Lucyna Olborska

 

Warszawa, dnia 29.12.2015 r.

Aktualizacja: 14.11.2016 09:56