Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy PCA i GUNB 10-11-2016

9 listopada 2016 roku dyrektor PCA Lucyna Olborska i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, podpisali porozumienie w sprawie wykonywania zadań określonych przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) w zakresie dotyczącym stosowania akredytacji dla celów oceny zgodności wyrobów budowlanych i nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych.

 

Zgodnie z porozumieniem, PCA i GUNB zobowiązują się do współpracy, w ww. zakresie w szczególności poprzez:

  1. wymianę danych, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem systemów oceny zgodności i nadzoru rynku;
  2. współdziałanie przy opracowywaniu programów akredytacji lub wytycznych stosowania norm akredytacyjnych;
  3. udział swoich pracowników w szkoleniach i innych działaniach na rzecz rozwoju zawodowego, dotyczących zagadnień akredytacji i systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych.
Powrót