Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 24-06-2022

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii OIKOS Sp. z o.o. (akredytacja PT 010) informuje o organizowanych badaniach biegłości dla nowych programów:

 

RUNDA III

PT-P-01  A

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

30.09.2022

07.10.2022

PT-ORG-01  A

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substacje organiczne - toluenu

30.09.2022

07.10.2022

PT-HU-01 A

Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach . Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy

30.09.2022

07.10.2022

PT-G-01  A

Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie

29.09.2022

06.10.2022

 

A - Program objęty akredytacją PT 010

 

Szczegóły dotyczące zgłoszenia, programów i konspektów znajdują się na stronie internetowej www.oikoslab.pl w zakładce badania biegłości.

Kontakt mailowy:

Kontakt telefoniczny: 71 311 43 04

Powrót