Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 30-01-2023

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) akredytowany przez PCA organizator badań biegłości nr PT 008 zaprasza do uczestnictwa w programie badań biegłości.

Nazwa programu: Pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy – Runda nr 2
Termin badania biegłości: 13 - 24.02.2023 r.
Koszt udziału: 800 PLN + 23% VAT

Oferujemy organizację programu badania biegłości w zakresie: prowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 lub PN-EN 12464-1:2022-01E Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

Obiektem badań biegłości będzie oświetlenie elektryczne w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu laboratoryjnym bez udziału światła dziennego. Mierzoną wielkością będzie natężenie oświetlenia elektrycznego. Pomiary wykonywane będą w określonej przez organizatora badań liczbie punktów pomiarowych na określonych obszarach pomiarowych. Do analizy wyników zostaną wykorzystane wartości średnie natężenia oświetlenia elektrycznego (Eśr) oraz równomierności oświetlenia (U0) w poszczególnych obszarach.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa oraz o zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami: informacją o badaniach biegłości i instrukcją badań biegłości

Kontakt:
Koordynator dr hab. inż. Agnieszka Wolska, profesor CIOP-PIB e-mail: ; tel. 22 623 46 55
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Laboratorium przystępujące do badań biegłości powinno wykonywać badania (akredytowane lub nieakredytowane) zgodnie z własną metodyką badawczą opartą na procedurach ustanowionych przez laboratorium z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 12464-1:2012 lub PN-EN 12464-1:2022-01E.

Powrót