Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 08-02-2023

Firma Doradcza ISOTOP s.c. (nr akredytacji PT 006) serdecznie zaprasza do uczestnictwa w badaniach biegłości.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ISOTOP s.c. pod adresem: www.isotop.pl
Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania związane z badaniami biegłości prosimy o kontakt z telefoniczny: 791 327 676, 58 380 36 94 lub mailowy: info@isotop.pl
Możliwy jest także kontakt za pomocą formularza kontaktowego.

Badania biegłości odbywające się w zakresie akredytacji oznaczono symbolem PT 006.


Badania biegłości objęte zakresem akredytacji PT 006:


13.03.2023 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia -http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

 

13.03.2023 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf 

 

14.03.2023 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf 

 

14.03.2023 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Wrocław
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

 

15.03.2023 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf 

 

15.03.2023 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf 

 

16.03.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf 

 

16.03.2023 - Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ULTRA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_ULTRA.pdf 

 

17.03.2023 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Wrocław
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf 

 

27.03.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (analiza wagowa) – runda wysyłkowa – BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WAG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WAG.pdf

 

17.04.2023 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia -http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

 

17.04.2023 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf 

 

18.04.2023 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf 

 

18.04.2023 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

 

19.04.2023 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf 

 

19.04.2023 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf 

 

20.04.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf 

 

20.04.2023 - Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ULTRA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_ULTRA.pdf 

 

21.04.2023 - Oznaczanie stężenia gazów (CO) w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_GAZ.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_GAZ.pdf 

 

15.05.2023 - Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia -http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OS.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OS.pdf

 

15.05.2023 - Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_DG.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_DG.pdf 

 

16.05.2023 - Pomiary hałasu na stanowiskach pracy (strategia 1 - pomiary z podziałem na czynności) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HA.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HA.pdf 

 

16.05.2023 - Pomiary hałasu przemysłowego (pochodzącego od instalacji i urządzeń) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Radom
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HP.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HP.pdf

 

17.05.2023 - Pomiary środowiska cieplnego gorącego i umiarkowanego (mikroklimat) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MIK.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MIK.pdf 

 

17.05.2023 - Pomiary wydatku energetycznego metodą wentylacji płuc - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WE.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WE.pdf 

 

18.05.2023 - Ocena narażenia na frakcje pyłu występujące w środowisku pracy (pobieranie i oznaczanie) - BADANIE BIEGŁOŚCI REALIZOWANE ZGODNIE Z POSIADANYM ZAKRESEM AKREDYTACJI - PT 006 Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PY.pdf 
Program - http://isotop.pl/Program_PM_PY.pdf


 

Programy PT/ILC nie objęte zakresem akredytacji nr PT 006:

Organizator deklaruje realizowanie programów PT/ILC zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17043.
PCA, podczas ocen w procesach akredytacji i nadzoru w laboratoriach badawczych, analizować będzie jak laboratorium dokonało zakupu tej usługi, aby ocenić zgodność programów PT/ILC i ich realizacji (w oparciu o dokumenty i zapisy) z wymaganiami normy ISO/IEC 17043.

 

15.02.2023 - Oznaczania zawartości metali na filtrach (Mn, Fe) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MET.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MET.pdf

 

16.02.2023 – Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

 

16.02.2023 - Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_PO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_POpdf

 

16.02.2023 – Oznaczanie ditlenku siarki na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SO.pdf

 

08.03.2023 - Analiza sensoryczna wody przeznaczonej do spożycia (smak, zapach) -  runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_SEN.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_SEN.pdf

 

09.03.2023 - Analiza próbek wody basenowej (pH, potencjał redox, chlor wolny, chlor związany) - runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WB.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WB.pdf

 

16.03.2023 - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego Wrocław
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MA.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MA.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NH.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NH.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie fluorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HF.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HF.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie ditlenku azotu na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_NO.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_NO.pdf

 

29.03.2023 – Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy (analiza roztworu) – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_HCL.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_HCL.pdf

 

05.04.2023 – Oznaczanie zawartości respirabilnej krystalicznej krzemionki: kwarc i krystobalit – runda wysyłkowa
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_RKK.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_RKK.pdf

 

20.04.2023 - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Gdańsk
Karta zgłoszenia – http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_MA.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_MA.pdf

 

21.04.2023 - Pobierania substancji organicznych na rurki z węglem aktywnym w środowisku pracy – Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ORG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_ORG.pdf

 

21.04.2023 - Pomiary wydajności wentylacji – Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_WENT.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_WENT.pdf

 

24.04.2023 - Pomiary oświetlenia awaryjnego – Gdańsk
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_OA.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_OA.pdf

 

19.05.2023 - Pobierania substancji organicznych na rurki z węglem aktywnym w środowisku pracy - Radom
Karta zgłoszenia - http://isotop.pl/Karta_zgloszenia_PM_ORG.pdf
Program - http://isotop.pl/Program_PM_ORG.pdf


Karty zgłoszeń oraz programy badań biegłości dostępne są na stronie www.isotop.pl w zakładce „badania biegłości / harmonogram Badań Biegłości”: www.isotop.pl/harmonogram-badan-bieglosci

Powrót