Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 20-03-2023

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o., Dział Badań Biegłości akredytowany przez PCA organizator badań biegłości nr PT 007 zaprasza do wzięcia udziału w badaniach biegłości.

W ramach programu INDUSTRY objętego zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 5.1/IND/23 - Kruszywo - Zawartość drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego - Frakcja 0/2 mm
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 19-05-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 21-06-2023 r.
 • Runda 6.1/IND/23 - Kruszywo - Oznaczanie odporność na rozdrabnianie - Metoda: Los Angeles
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 11-08-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 13-09-2023 r.
 • Runda 7.1/IND/23 - Kruszywo - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 11-08-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 13-09-2023 r.
 • Runda 8.1/IND/23 - Kamień naturalny - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 25-08-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 11-10-2023 r.

W ramach programu ENVIRON objętego zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 1.1/ENV/23 – Woda do spożycia - pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 28-04-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 17-05-2023 r.
 • Runda 1.2/ENV/23 – Woda do spożycia - pH, PEW, mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 31-08-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 20-09-2023 r.

W ramach programu SAMPLING objęte zakresem akredytacji nr PT 007 dostępne są:

 • Runda 3.1/SMP/23 – Pobór wody z rzeki do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 21-04-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 10-05-2023 r.
 • Runda 5.1/SMP/23 - Pobór próby ścieków do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 26-05-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 14-06-2023 r.
 • Runda 5.2/SMP/23 - Pobór próby ścieków do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 15-09-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 04-10-2023 r.
 • Runda 1.2/SMP/23 – Pobór wody do spożycia do badań fizycznych i chemicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 06-10-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 24-10-2023 r.
 • Runda 2.2/SMP/23 – Pobór wody do spożycia do badań mikrobiologicznych
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 06-10-2023 r.
  Planowany termin realizacji: 24-10-2023 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.promea.pl/badania-bieglosci

Powrót