Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości w zakresie analiz chemicznych próbek gleby 08-05-2007

Informujemy Państwa o programie badań biegłości PROFEA organizowanym przez Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM) z Niemiec w listopadzie 2007 r.

Program badań biegłości PROFEA obejmuje badania 3 próbek gleby: - Oznaczanie zawartości wybranych policyklicznych aromatycznych węglowodorów (PAHs)

  •  Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie C10 do C40 (TPH)
  •  Oznaczanie zawartości As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn po ekstrakcji w wodzie królewskiej.

Termin zgłoszeń - do 07.09.2007 r.
Przekazanie próbek do badań - 05.10.2007 r.
Termin przekazania wyników do organizatora - do 02.11.2007 r.

Załącznik:

szczegółowa informacja o programie (zakres badań, koszty, kontakt do organizatora)

Powrót