Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

ILC w zakresie wzorcowania kalibratorów akustycznych 15-06-2022

Główny Urząd Miar wychodząc naprzeciw branży laboratoryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów wzorcujących, zaprasza do udziału w ILC (Interlaboratory Comparison) w zakresie wzorcowania kalibratorów akustycznych w odniesieniu do wymagań:

  • PN-EN ISO/IEC 17043:2011 - Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości
  • ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC - II kwartał 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia rundy - III kwartał 2022 r.

Uwzględniając wymagania zharmonizowanej normy ISO/IEC 17043, Główny Urząd Miar zapewnia odpowiednie warunki, niezbędne do oceny rezultatów działania uczestnika w odniesieniu do wcześniej ustalonego kryterium, a także zorganizowanie, wykonanie i ocenę wyników uczestników, gwarantując wysoką jakość oferowanych usług.

Poniżej szczegółowe informacje na temat porównania Program ILC w zakresie wzorcowania Kalibratorów akustycznych oraz Karta zgłoszenia udziału w ILC w zakresie wzorcowania kalibratorów akustycznych, której wypełnienie i odesłanie na adres organizatora będzie równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w porównaniu.

www.gum.gov.pl >>

Powrót