Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące osoby

AC 178

osób2) 1. Audytorzy wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji V-09SS-x06pl Program certyfikacji Audytorów Wiodących ISO 27001 PN-EN ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 Granice elastyczności: 1) Stosowanie zaktualizowanego programu certyf ikacji 2

AC 227

bezpieczeństwem informacji Program certyfikacji Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN-EN ISO 27001 Wydanie 2 z 12.08.2022 r. PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AC 227 Zat wi er dzam st

AC 232

wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PCO-1 Program certyfikacji osób: Audytor Wiodący SZBI wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 Wydanie 3 z 03.04.2023 r. PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AC 232 Zat wi er

AC 118

Systemu Zarządzania Jakością” Wyd. 5, grudzień 2016 r. 8. Menedżerowie Systemu Zarządzania Jakością 9. Audytorzy wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 W16/BI „Wytyczne TÜV NORD Polska do certyfikacji personelu