Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

Dane organizacji:

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Puławska 125; 02-707 Warszawa

Dane jednostki:

Transportowy Dozór Techniczny

ul. Puławska 125; 02-707 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 490-29-02

tel. komórkowy:

fax: 22 830-00-62

email: info@tdt.pl

strona internetowa: www.tdt.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 111AC 111

Program certyfikacji:

 • 2006/42/WE - Ocena zgodności maszyn
  [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE]
 • PN-ISO 45001 - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - H&SMS
  [PN-ISO 45001]
 • 2014/33/UE - Ocena zgodności dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów
  [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa dźwigów (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014 r.)]
 • 2014/68/WE - Ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych
  [Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.2016 poz.1036) (wdrażające dyrektywę 2014/68/WE)]
 • PN-EN ISO 3834 - system zarządzania jakością w spawalnictwie - WMS
  [PN-EN ISO 3834]
 • PN-EN ISO 9001- system zarządzania jakością - QMS
  [PN-EN ISO 9001]
 • PN-EN ISO 14001 - system zarządzania środowiskowego - EMS
  [PN-EN ISO 14001]