Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

AC 181

ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301 W ersja strony/Page version: A AC 181 PCA Z akres akredytacji Nr AC 181 W ydanie

akredytacji Nr AC 181 W ydanie nr 13, 13.12.2023 r. 6/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-04 Obszar System zarządzania ciągłością działania Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie

AC 078

działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301  zrównoważonej gospodarki leśnej / sustainable forest management – PEFC Ocena zgodności w obszarze dyrektyw/rozporządzeń UE / Conformity assessment within EU directives/regulations: 2014/68/UE, 2014/33/UE

Akredytowane certyfikaty wydane wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 tracą ważność z dniem 31.10.2025 r. PCA Zakres akredytacji Nr AC 078 Wydanie nr 22, 29.11.2023 r. 8/12 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-04 Obszar

AC 014

-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301 Wersja strony/Page version: A AC 014 PCA Zakres akredytacji Nr AC 014 Wydanie nr 24, 27.11.2023 r. 2/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU

24, 27.11.2023 r. 9/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-045 Obszar System zarządzania ciągłością działania Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania