Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

AC 014

zarządzania ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301 W ersja strony/Page version: A AC 014 PCA Z akres akredytacji Nr AC 014 W ydanie nr 23, 19.01.2022 r. 2/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001

akredytacji Nr AC 014 W ydanie nr 23, 19.01.2022 r. 9/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-045 Obszar System zarządzania ciągłością działania Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia