Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

AC 181

ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301 W ersja strony/Page version: A AC 181 PCA Z akres akredytacji Nr AC 181 W ydanie nr 12

SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-04 Obszar System zarządzania ciągłością działania Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania specyfikacji technicznej ISO/IEC TS 17021-6:2014

AC 078

pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301

: A PCA Zakres akredytacji Nr AC 078 Wydanie nr 21, 27.03.2023 r. 8/12 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-04 Obszar System zarządzania ciągłością działania Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym

AC 014

zarządzania ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301 W ersja strony/Page version: A AC 014 PCA Z akres akredytacji Nr AC 014 W ydanie nr 23, 19.01.2022 r. 2/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001

akredytacji Nr AC 014 W ydanie nr 23, 19.01.2022 r. 9/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA PN-EN ISO 22301:2020-045 Obszar System zarządzania ciągłością działania Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia