Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

AC 081

środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001

specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003:2015-06. Wersja strony: A PCA Zakres akredytacji Nr AC 081 Wydanie nr 21, 25.07.2023 r. 5/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-063 ISO/IEC 27001:2022 Obszar

AC 137

 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 137 PCA Zakres akredytacji Nr AC 137 Wydanie nr 21, 25.04.2023 r. 2/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zakres akredytacji Nr AC 137 Wydanie nr 21, 25.04.2023 r. 6/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot

AC 151

bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 151 PCA Zakres akredytacji Nr AC 151 Wydanie nr 23, 07.07.2023 r. 2/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN

AC 181

system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania

.) PCA Z akres akredytacji Nr AC 181 W ydanie nr 12, 25.04.2023 r. 5/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w

AC 177

management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja

, 22.05.2023 r. 5/6 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN

AC 187

bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 187 PCA Zakres akredytacji Nr AC 187 Wydanie

(PKD) 2007, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z póź. zm.) PCA Zakres akredytacji Nr AC 187 Wydanie nr 9, 25.01.2022 r. 5/6 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001

AC 090

45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / f ood saf ety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Ocena zgodności w obszarze dyrektyw/rozporządzeń UE

:2015-06. W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AC 090 W ydanie nr 24, 14.04.2023 r. 7/9 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem

AC 167

ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: B AC 167 PCA Zakres

INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-ISO/IEC 27006:2016-12 i ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020. Wersja

AC 070

zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 070 PCA Zakres akredytacji Nr AC 070 Wydanie nr 18, 18.04.2023 r. 2/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN

z dniem 29.06.2021 r. PCA Zakres akredytacji Nr AC 070 Wydanie nr 18, 18.04.2023 r. 6/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany

AC 139

higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja strony/Page version: A AC 139 PCA Z akres akredytacji Nr AC 139 W

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-ISO/IEC 27006

AC 057

zarządzania bezpieczeństwem żywności / f ood saf ety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001

27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-ISO/IEC 27006:2021-05. W ersja strony: A PCA Z akres akredytacji Nr AC 057 Zat wi er dzam

AC 078

pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301

ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05. Wersja strony

AC 014

saf ety management system - PN-EN ISO 22000  system zarzadzania bezpieczeństwem żywności / f ood saf ety management system - FSSC 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu

BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-ISO/IEC 27006:2021-05. W ersja strony: A PCA Z akres

AC 019

-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / f ood saf ety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  zrównoważonej gospodarki leśnej

ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-ISO/IEC 27006:2021-05 W ersja strony