Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

AC 187

-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja strony/Page version

ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN ISO/IEC

AC 177

management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja

z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z póź. zm.) PCA Z akres akredytacji Nr AC 177 W ydanie nr 15, 22.05.2023 r. 5/6 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar

AC 167

14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 167 PCA Zakres

akredytacji Nr AC 167 Wydanie nr 10, 28.07.2023 r. 5/6 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-063 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w

AC 139

14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja strony/Page version: A AC

W ydanie nr 21, 11.10.2023 r. 5/6 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej

AC 137

 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 137 PCA Zakres akredytacji Nr AC 137 Wydanie nr 21, 25.04.2023 r. 2/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Zakres akredytacji Nr AC 137 Wydanie nr 21, 25.04.2023 r. 6/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot

AC 081

środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001

specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003:2015-06. Wersja strony: A PCA Zakres akredytacji Nr AC 081 Wydanie nr 21, 25.07.2023 r. 5/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-063 ISO/IEC 27001:2022 Obszar

AC 181

system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania

dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z póź. zm.) PCA Z akres akredytacji Nr AC 181 W ydanie nr 13, 13.12.2023 r. 5/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System

AC 070

zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 070 PCA Zakres akredytacji Nr AC 070 Wydanie nr 19, 31.10.2023 r. 2/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN

akredytacji Nr AC 070 Wydanie nr 19, 31.10.2023 r. 6/7 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-065 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot

AC 078

ISO 50001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania ciągłością

Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z póź. zm.) PCA Zakres akredytacji Nr AC 078 Wydanie nr 22, 29.11.2023 r. 7/12 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022

AC 057

management system -PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania

specyfikacji technicznej PKN-ISO/TS 22003:2015-06. Wersja strony: A PCA Zakres akredytacji Nr AC 057 Wydanie nr 24, 15.05.2024 r. str. 6/8 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08

AC 019

45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

akredytacji Nr AC 019 Wydanie nr 22, 15.05.2024 r. 7/9 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot

AC 090

 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Ocena zgodności w obszarze dyrektyw/rozporządzeń UE

akredytacji Nr AC 090 Wydanie nr 24, 14.04.2023 r. 7/9 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot

AC 151

system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z póź. zm.) PCA Zakres akredytacji Nr AC 151 Wydanie nr 26, 14.05.2024 r. 5/6 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08

AC 014

-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania ciągłością działania / business continuity management system - PN-EN ISO 22301 Wersja strony/Page version: A AC 014 PCA Zakres akredytacji Nr AC 014 Wydanie nr 24, 27.11.2023 r. 2/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU

. 8/10 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI PN-EN ISO/IEC 27001:2017-064 ISO/IEC 27001:2022 Obszar System zarządzania bezpieczeństwem informacji Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo