Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące systemy

AC 078

certyfikującej Name and address of certification body URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT ul. Szczęśliwicka 34 02-353 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001

 systemu zarządzania jakością w spawalnictwie / quality management system in the field of welding - PN-EN ISO 3834  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania energią / energy management system - PN-EN

AC 111

of certification body TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Puławska 125 02-707 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością w spawalnictwie / quality management system

in the field of welding - PN-EN ISO 3834  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001 Ocena zgodności w obszarze

AC 137

Name and address of certification body POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT Sp. z o.o. ul. Ligocka 103, bud. 2 40-568 Katowice Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością w

spawalnictwie / quality management system in the field of welding - PN-EN ISO 3834  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001

AC 014

and address of certification body POLSKI REJESTR STATKÓW S.A. BIURO CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu

zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania energią / energy management system - PN-EN ISO 50001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu

AC 058

/ Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością w spawalnictwie / quality management system in the field of welding - PN-EN ISO 3834 W ersja strony/Page version: A AC 058 PCA Z akres akredytacji Nr

AC 058 W ydanie nr 19, 22.09.2023 r. 2/4 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 17 Metale i wyroby metalowe 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, 33.11 18 Maszyny i urządzenia 25.4, 28, 33.12, 33.2

AC 083

-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001 W ersja strony: A AC 083 PCA Z akres akredytacji Nr

AC 083 W ydanie nr 19, 04.09.2023 r. 2/5 DOKUMENT STANOWIĄCY PODSTAWĘ CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 2 Górnictwo i kopalnictwo 05, 06, 07, 08, 09 12 Chemikalia, produkty

AC 177

and address of certification body Pomorskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o. ul. Jodłowa 16 83-032 Skowarcz Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental

management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja

AC 187

and address of certification body IQS CERT Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 6 55-010 Radwanice Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN

-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja strony/Page version

AC 070

Name and address of certification body POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 1 81-332 Gdynia Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania

środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu

AC 167

and address of certification body „PNG” Sp. z o. o. Cisów 77 A 26-021 Daleszyce Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO

14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version: A AC 167 PCA Zakres

AC 181

Name and address of certification body GCS QUALITY Sp. z o.o. ul. Międzyleska 4 50-514 Wrocław Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management

system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania

AC 212

system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / f ood saf ety management system - PN-EN ISO 22000 W ersja strony/Page version: A AC 212 PCA Z akres akredytacji Nr AC 212 W ydanie nr 3, 31.01.2023 r. 2/4 CERTYFIKACJA SYSTEMU

ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa ul. Strumok 9/116, 79-020 Lwów, Ukraina Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 3 Artykuły spożywcze, napoje, wyroby tytoniowe 10, 11, 12 Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym

AC 019

and address of certification body POLSKIE CENTRUM BADAŃ i CERTYFIKACJI S.A. ul. Puławska 469 02-844 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością u dostawców wyrobów

medycznych / quality management system in the field of medical devices - PN-EN ISO 13485  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO

AC 090

and address of certification body TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością u dostawców wyrobów medycznych

/ quality management system in the field of medical devices - PN-EN ISO 13485  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001

AC 057

Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety

management system -PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001  systemu zarządzania

AC 139

and address of certification body ISOCERT Sp. z o.o. ul. Rysia 1A 53-656 Wrocław Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO

14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and saf ety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem inf ormacji / inf ormation security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 W ersja strony/Page version: A AC

AC 081

and address of certification body BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o. BUREAU VERITAS CERTIFICATION POLSKA ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania

środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności / food safety management system - PN-EN ISO 22000  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001

AC 236

of certification body KSC Poland Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 40-101 Katowice Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Wersja strony/Page version: A AC 236 PCA Zakres akredytacji Nr AC 236

Wydanie nr 1, 25.07.2023 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 18 Maszyny i urządzenia 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2 19 Wyroby elektroniczne i optyczne 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

AC 087

of certification body DQS POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością w produkcji bezpośrednich materiałów

opakowaniowych produktów leczniczych / quality management system in the field of primary packaging materials for medicinal products - PN-EN ISO 15378  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001 Wersja strony/Page version: A AC 087

AC 151

and address of certification body DEKRA CERTIFICATION SP. Z O. O. ul. Legnicka 48H 54-202 Wrocław Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management

system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji / information security management system - PN-EN ISO/IEC 27001 Wersja strony/Page version

AC 219

and address of certification body CECERT Sp. z o.o. ul. Warecka 11 A 00-034 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania jakością u dostawców wyrobów medycznych / quality

management system in the field of medical devices - PN-EN ISO 13485 W ersja strony/Page version: A AC 219 PCA Z akres akredytacji Nr AC 219 W ydanie nr 5, 19.10.2023 r. 2/4 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10

AC 116

and address of certification body INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY BIURO CERTYFIKACJI ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Ocena zgodności w obszarze

dyrektyw/rozporządzeń UE / Conformity assessment within EU directives/regulations: 2014/68/UE Wersja strony/Page version: A AC 116 PCA Zakres akredytacji Nr AC 116 Wydanie nr 17, 12.03.2023 r. 2/4 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001

AC 072

Name and address of certification body INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 W ersja strony/Page version: A AC

072 PCA Z akres akredytacji Nr AC 072 W ydanie nr 19, 06.06.2024 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 6 Drewno i wyroby z drewna 16 12 Chemikalia, wyroby i włókna chemiczne 20 (z

AC 082

and address of certification body PCC-CERT Group Sp. z o.o. ul. Sportowa 29 55-040 Kobierzyce Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management

system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001 Wersja strony/Page version: A AC 082 PCA Zakres akredytacji Nr AC 082 Wydanie nr 23, 21.05.2024 r. 2/5 CERTYFIKACJA SYSTEMU

AC 160

management system - PN-EN ISO 9001 W ersja strony: A AC 160 PCA Z

akres akredytacji Nr AC 160 W ydanie nr 11,17.11.2023 r. str. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 17 Metale i wyroby metalowe 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, 33.11 29 Handel

AC 146

and address of certification body Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21 44-121 Gliwice Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego

/ environmental management system - PN-EN ISO 14001  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / health and safety management system - PN-ISO 45001 Ocena zgodności w obszarze dyrektyw / Conformity assessment within EU directives: 2006/42/WE Wersja strony/Page

AC 183

and address of certification body CERTIKA Sp. o.o. ul. Armii Krajowej 14 A 05-410 Józefów Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Wersja strony/Page version: A AC 183 PCA Zakres akredytacji Nr

AC 183 Wydanie nr 7, 07.06.2023 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 17 Metale i wyroby metalowe 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, 33.11 18 Maszyny i urządzenia 28, 33.12, 33.2 19 Wyroby

AC 213

management system - PN-EN ISO 9001 W ersja strony/Page version: A AC 213 PCA Z akres akredytacji Nr AC 213 W ydanie nr 11, 07.02.2024 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 9 Drukarnie 18

85 Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03. W ersja strony: A 1 Klasyfikacja Działalności

AC 092

/ Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Wersja strony/Page version: A AC 092 PCA Zakres akredytacji Nr AC 092 Wydanie nr 20, 07.02.2024 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001

wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03. Wersja strony

AC 234

-896 Poznań Certyfikacja / Certification: systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Wersja strony/Page version: A AC 234 PCA Zakres akredytacji Nr AC 234 Wydanie nr 1, 19.05.2023 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU

ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 17 Metale i wyroby metalowe 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, 33.11 18 Maszyny i urządzenia 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2 19 Wyroby elektroniczne i optyczne 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1 22

AC 215

of certification body SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SYSTEMY ZARZĄDZANIA ul. Jagiellońska 55 03-301 Warszawa Certyfikacja / Certification: systemu zarządzania jakością / quality management system - PN-EN ISO

9001/ GB/T19001-2016 W ersja strony/Page version: A AC 215 PCA Z akres akredytacji Nr AC 215 W ydanie nr 3, 18.10.2023 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 GB/T19001-2016 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 17

AC 208

certyfikującej Name and address of certification body GEM CERT E. Niegowska S. J. Al. Jerozolimskie 280, Reguły 05-820 Piastów Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania

środowiskowego / environmental management system - PN-EN ISO 14001 Wersja strony/Page version: B AC 208 PCA Zakres akredytacji Nr AC 208 Wydanie nr 6, 21.07.2022 r. 2/4 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod

AC 200

and address of certification body ICR Polska Sp. z o.o. Plac Przymierza 6 03-944 Warszawa Certyfikacja / Certification:  systemu zarządzania jakością u dostawców wyrobów medycznych / quality management system in the field of medical devices - PN-EN ISO 13485 W ersja strony

/Page version: A AC 200 PCA Z akres akredytacji Nr AC 200 W ydanie nr 6, 04.10.2023 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ U DOSTAWCÓW WYROBÓW MEDYCZNYCH PN-EN ISO 13485:2016-04 Główne obszary techniczne (wg IAF MD 8 załącznik 1

AC 179

certyfikującej Name and address of certification body NOBLE CERT Sp. z o.o. ul. Włóczków 22/6 30-103 Kraków Certyfikacja / Certification:  systemu zarządzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Wersja strony/Page version: A AC 179 PCA Zakres

akredytacji Nr AC 179 Wydanie nr 11, 21.03.2023 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 2 Górnictwo i wydobywanie 05, 06, 07, 08, 09 6 Drewno i wyroby z drewna 16 7 Masa włóknista, papier i wyroby

AC 129

and address of certification body TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 347 41-800 Zabrze Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001  systemu zarządzania środowiskowego / environmental management system

- PN-EN ISO 14001 Ocena zgodności w obszarze dyrektyw/rozporządzeń UE / Conformity assessment within EU directives/regulations: 2014/68/UE Wersja strony/Page version: A AC 129 PCA Zakres akredytacji Nr AC 129 Wydanie nr 30, 20.03.2023 r. 2/5 CERTYFIKACJA

AC 155

/ Certification  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Ocena zgodności w obszarze dyrektyw / Conf ormity assessment within EU directives: 2006/42/W E W ersja strony: A AC 155 PCA Z akres akredytacji Nr AC 155 W ydanie nr 13

, 27.03.2023 r. 2/4 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 18 Maszyny i

AC 136

of certification body Q&R POLSKA Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 2d 20-806 Lublin Certyfikacja / Certification:  systemu zarzadzania jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 Wersja strony/Page version: A AC 136 PCA Zakres akredytacji Nr AC 136

Wydanie nr 13, 09.12.2022 r. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1 3 Artykuły spożywcze, napoje, wyroby tytoniowe 10, 11, 12 6 Drewno i wyroby z drewna 16 9 Drukarnie 18 14 Wyroby z gumy

AC 172

jakością / quality management system - PN-EN ISO 9001 W ersja strony: A AC 172 PCA Z akres akredytacji Nr AC 172 W ydanie nr 12, 14.04.2022 r. str. 2/3 CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2015-10 Kod IAF Branża Kod NACE/PKD1

, 78, 80, 81, 82 37 Edukacja 85 38 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 75, 86, 87, 88 Akredytowany podmiot działający w wyżej wymienionym zakresie spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03. W ersja strony