Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki certyfikujące wyroby

Dane organizacji:

TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa

Dane jednostki:

Centrum Certyfikacji TUV SUD Polska Sp. z o.o.

ul. Działkowa 8; 41-506 Chorzów

Kontakt:

telefon: 32 348-00-22

tel. komórkowy:

fax: 32 348-90-37

email: jcw@tuvsud.com

strona internetowa: www.tuvsud.com/pl-pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AC 161AC 161

Program certyfikacji:

 • certyfikacja KZR INiG
 • ocena zgodności przez Jednostkę Wyznaczoną w obszarze dyrektywy UE 2016/797
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2016/797
 • opiniowanie danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych (system krajowy)
 • ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/33/UE
 • ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) decyzja KE: 98/214/WE
 • certyfikacja zgodności procesów kod PKD: spawalniczych, spawania pojazdów szynowych i ich części składowych, produkcji produktów kosmetycznych