Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ul. Postępu 9; 02-676 Warszawa

Dane laboratorium:

Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska

ul. Oświęcimska 21; 45-641 Opole

Kontakt::

Telefon: 77 456-32-01 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 77 456-26-61

Email: info_opole@icimb.pl

www: www.icimb.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 799AB 799

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy